Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020)

Các cấp Hội triển khai Sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai

Các cấp Hội tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, hội viên phụ nữ về 80 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các cấp Hội tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Tài liệu tuyên truyền những thành tựu nổi bật 75 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2020)” đến cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH ĐẮK LẮK

Cơ quan chủ quản:Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Thu Nguyệt - Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phone +84-500-3.959.017. Fax +84-500-3.959.052 Email:bbtphunudaklak@gmail.com bbtphunudaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://phunu.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này