Các cấp Hội quán triệt, triển khai trong hệ thống Hội Công văn v/v hướng dẫn khi làm việc với báo chí và xử lý thông tin báo chí

Các cấp Hội tuyên truyền, thông tin kịp thời, chính xác để hội viên, phụ nữ và nhân dân, các thành viên trong gia đình chủ động phòng, chống dịch bệnh.

Các cấp Hội phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên phụ nữ về Công văn tăng cường các biện pháp tăng cường giảm thiểu ô nhiễm môi trường của TW Hội LHPN Việt Nam và truyền thông trên loa chủ đề "Phòng chống ô nhiễm không khí"

Tài liệu sinh hoạt hội viên: Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Tài liệu sinh hoạt hội viên: Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Các cấp Hội tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH ĐẮK LẮK

Cơ quan chủ quản:Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Thu Nguyệt - Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phone +84-500-3.959.017. Fax +84-500-3.959.052 Email:bbtphunudaklak@gmail.com bbtphunudaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://phunu.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này