Các cấp Hội tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, hội viên phụ nữ về đề cương Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020)

Các cấp Hội phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, hội viên phụ nữ các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2020, về truyền thống lịch sử, giáo dục chính trị tư tưởng, lòng yêu nước

Các cấp Hội tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, hội viên phụ nữ nội dung "Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - 90 năm trưởng thành và phát triển"

Các cấp Hội quán triệt, triển khai trong hệ thống Hội Công văn v/v hướng dẫn khi làm việc với báo chí và xử lý thông tin báo chí

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH ĐẮK LẮK

Cơ quan chủ quản:Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Thu Nguyệt - Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phone +84-500-3.959.017. Fax +84-500-3.959.052 Email:bbtphunudaklak@gmail.com bbtphunudaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://phunu.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này