Công văn về việc tuyên truyền, kỷ niệm 150 năm Ngày sinh Lênin và tuyên truyền Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 14, năm 2019-2020. (17/04/2020, 10:42)

Các cấp Hội tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, hội viên phụ nữ về cuộc đời, sự nghiệp và sự cống hiến vĩ đại của Leenin. Phổ biến rộng rãi và vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 14, năm 2019-2020

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Công văn về việc tuyên truyền, kỷ niệm 150 năm Ngày sinh Lênin và tuyên truyền Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 14, năm 2019-2020.

Thể lệ giải báo chí

hgluinnie

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH ĐẮK LẮK

Cơ quan chủ quản:Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Thu Nguyệt - Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phone +84-500-3.959.017. Fax +84-500-3.959.052 Email:bbtphunudaklak@gmail.com bbtphunudaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://phunu.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này