Lịch sử hình thành Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk (13/10/2016, 08:33)

            Đắk Lắk vùng Cao Nguyên Trung tâm của Tây Nguyên, đây là địa bàn chiến lược có tầm quan trọng đặc biệt, là nơi cư trú của các dân tộc  theo chế độ mẫu hệ : Êđê, Ja Rai, Mnông,…… các dân tộc có truyền thống chống giặc ngoại xâm bất khuất, từ bao đời Phụ nữ các dân tộc tỉnh Đắk lắk đã cùng chồng, cha, anh đều tham gia các cuộc đấu tranh chống những thế lực muốn xâm chiếm vùng đất của họ. Nằm ở trung tâm Tây nguyên với địa hình, địa thế núi cao, sông, suối thung lũng gắn với những cánh rừng già, đồi cỏ và vùng đồng bằng phẳng. Đắk Lắk đã trở thành một địa bàn chiến lược của Thực dân Pháp.

           Đắk Lắk là địa bàn Pháp tập trung mở nhiều con đường chiến lược, thành lập nhiều đồn điền, Vì vậy đội ngũ công nhân trong đó có nữ công nhân hình thành từ rất sớm. Đội nữ tự vệ mật CA-ĐA ra đời vào tháng 6 năm 1945 là tổ chức vũ trang đầu tiên của nữ công nhân, bên cạnh vai trò tiên phong của nữ công nhân, lực lượng nữ nông dân Đắk Lắk chiếm số lượng rất đông là hậu thuẫn và là cơ sở vững chắc cho quân và dân chị em đã sớm giác ngộ cách mạng góp phần quan trọng trong các bước phát triển của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Tổ chức Hội được thành lập ngay từ những ngày đầu, khi cuộc cách mạng tháng Tám vừa mới giành thắng lợi

Sau khi cướp chính quyền ở Thị xã, sáng ngày 25 tháng 8 năm 1945, tại nhà chị Lê Thị Điểm đã diễn ra cuộc họp Hội phụ nữ tỉnh với nội dung: thành lập Hội Phụ nữ và bầu Ban chấp hành Hội Phụ nữ cứu quốc tỉnh. Đại Hội nhất trí cử Chị Trần Thị Tư làm bí thư Hội Phụ nữ Cứu quốc với tên gọi “Hội Phụ nữ Cứu quốc tỉnh Đắk Lắk” Trụ sở Hội Nhà tên đại úy Pháp Nicôla (Nay ở đường Lý Thường Kiệt).

Cùng với những bước thăng trầm của quá trình đấu tranh cách mạng Ban Chấp hành có lúc phân tán, khi hội tụ, tuy nhiên vẫn đảm bảo được tính liên tục trong tổ chức.

Tháng 6 năm 1947 tại Củng Sơn, Hội Phụ nữ Cứu Quốc tỉnh Đắk Lắk được khôi phục Trụ sở Hội tại Tây Phú Yên chị H’ Rốk được bầu làm Hội trưởng. Phụ nữ các dân tộc tỉnh Đắk lắk tiếp tục củng cố được tổ chức của mình.

Tháng 11 năm 1961, Tỉnh ủy mở lớp đào tạo đầu tiên về cán bộ Phụ nữ ở Buôn Bung. Lớp học quy tụ được 18 chị do đồng chí Ama Huê phụ trách. Cuối năm 1961, Tỉnh ủy quyết định thành lập và Bầu Ban chấp hành Tỉnh Hội Phụ nữ B3 do Amí Đoan làm Hội trưởng với tên gọi Hội Liên Hiệp Phụ nữ B3 tỉnh Đắk Lắk trụ Sở Hội tại Huyện Ea H’Leo.

Tháng 4/1965 Tổ chức Hội đặt Trụ sở Tại Huyện Ea H’Leo Đồng chí Ami Ju được cử làm Hội trưởng  Đồng chí Nguyễn Thị Minh Trinh là ủy viên Thường trực, cùng với 13 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành và được thống nhất tên gọi là Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk cho đến nay.

 

 

                                                                             BAN TỔ CHỨC

 

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH ĐẮK LẮK

Cơ quan chủ quản:Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Thu Nguyệt - Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phone +84-500-3.959.017. Fax +84-500-3.959.052 Email:bbtphunudaklak@gmail.com bbtphunudaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://phunu.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này