Thể lệ Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2019 do Bộ tư pháp phát động

Kế hoạch số 1200/KH-BTP, ngày 9/4/2019 của Bộ Tư pháp về tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2019

Các Nghị định về nông nghiệp hữu cơ; về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp; sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Y tế

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH ĐẮK LẮK

Cơ quan chủ quản:Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Thu Nguyệt - Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phone +84-500-3.959.017. Fax +84-500-3.959.052 Email:bbtphunudaklak@gmail.com bbtphunudaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://phunu.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này