Tài liệu tuyên truyền chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 quý III/2017

Hướng dẫn Tuyên truyền 70 năm Ngày thương binh liệt sĩ (có đề cương đính kèm)

Tài liệu sinh hoạt hội viên về Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2017-2022), Nghị quyết đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2016-2021)

Nhằm giúp hội viên phụ nữ nắm được các nội dung cơ bản của Nghị quyết, các chủ trương công tác lớn của Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ 5 năm, trên cơ sở Tài liệu của Hội LHPN Việt Nam, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh bổ sung, biên soạn Tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI dành cho hội viên, phụ nữ. Hy vọng rằng, mỗi hội viên, phụ nữ hiểu biết những nội dung chính của Nghị quyết cấp TW, cấp tỉnh, đồng thời tích cực hưởng ứng, chủ động tham gia vào các hoạt động do Hội tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ của hội viên, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, tiến bộ của phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tài liệu tuyên truyền chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 quý II/2017

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH ĐẮK LẮK

Cơ quan chủ quản:Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Thu Nguyệt - Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phone +84-500-3.959.017. Fax +84-500-3.959.052 Email:bbtphunudaklak@gmail.com bbtphunudaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://phunu.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này