LUẬT LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN

LUẬT THƯ VIỆN (14/10/2020, 10:27)

LUẬT THƯ VIỆN

Hiểu đúng về tự kỷ để yêu thương trẻ nhiều hơn

Việc chăm sóc giáo dục trẻ tự kỷ là trách nhiệm của tất cả các bên liên quan, trước hết là của gia đình, sau đó đến nhà trường, cộng đồng và của các cấp, các ngành. Khi tất cả đều nỗ lực vào cuộc, dành sự quan tâm, chăm sóc thỏa đáng, trẻ tự kỷ sẽ có cuộc sống, tương lai tốt đẹp hơn.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH ĐẮK LẮK

Cơ quan chủ quản:Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Thu Nguyệt - Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phone +84-500-3.959.017. Fax +84-500-3.959.052 Email:bbtphunudaklak@gmail.com bbtphunudaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://phunu.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này