Ngày 9/4, Chính Phủ vừa ký ban hành Nghị quyết 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Các cấp Hội tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, hội viên phụ nữ về cuộc đời, sự nghiệp và sự cống hiến vĩ đại của Leenin. Phổ biến rộng rãi và vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 14, năm 2019-2020

Các cấp Hội tuyên truyền sâu rộng, làm cho đảng viên, hội viên, phụ nữ và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công lao và cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin đối với phong trào công nhân và cách mạng vô sản thế giới

Các cấp Hội phổ biến, tuyên truyền đến hội viên, phụ nữ nội dung Đề cương tuyên truyền Giỗ tổ Hùng Vương năm Canh tý 2020

Các cấp Hội triển khai đến cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân tích cực tham gia thi Cuộc vận động thiết kế Áo dài với chủ đề “Tự hào Áo dài Việt”

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH ĐẮK LẮK

Cơ quan chủ quản:Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Thu Nguyệt - Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phone +84-500-3.959.017. Fax +84-500-3.959.052 Email:bbtphunudaklak@gmail.com bbtphunudaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://phunu.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này