Đề cương tuyên truyền Hội Người cao tuổi Việt Nam 25 năm xây dựng và phát triển

Thư mời tham gia hưởng ứng cuộc thi viết "Tìm hiểu truyền thống 60 năm ngành kiểm sát nhân dân" và Thể lệ cuộc thi

Các cấp Hội tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, hội viên phụ nữ về đề cương Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020)

Các cấp Hội phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, hội viên phụ nữ các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2020, về truyền thống lịch sử, giáo dục chính trị tư tưởng, lòng yêu nước

Các cấp Hội tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, hội viên phụ nữ nội dung "Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - 90 năm trưởng thành và phát triển"

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH ĐẮK LẮK

Cơ quan chủ quản:Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Thu Nguyệt - Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phone +84-500-3.959.017. Fax +84-500-3.959.052 Email:bbtphunudaklak@gmail.com bbtphunudaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://phunu.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này