Thư mời tham gia hưởng ứng cuộc thi viết "Tìm hiểu truyền thống 60 năm ngành kiểm sát nhân dân" và Thể lệ cuộc thi (20/02/2020, 14:13)

Thư mời tham gia hưởng ứng cuộc thi viết "Tìm hiểu truyền thống 60 năm ngành kiểm sát nhân dân"

Tải tài liệu đính kèm tại đây

Thư mời tham gia hưởng ứng cuộc thi viết "Tìm hiểu truyền thống 60 năm ngành kiểm sát nhân dân" và Thể lệ cuộc thi 

hgluinnie

Các tin khác

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH ĐẮK LẮK

Cơ quan chủ quản:Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Thị Thu Nguyệt - Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phone +84-500-3.959.017. Fax +84-500-3.959.052 Email:bbtphunudaklak@gmail.com bbtphunudaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://phunu.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này